Drank & Devotie

Liederen over drank en liefde,
devote hymnes en kerkmuziek.

Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Hoewel, het café staat naast de kerk, zinnelijk genot na de spirituele ervaring. Aanleiding genoeg om beide begrippen muzikaal uit te diepen.

Vocaal ensemble Sola Re Sonare uit Heemstede brengt op zondag 26 oktober om 15.30 uur in de Sint Caecilia Kapel een programma met soms liederlijke, dan weer devote teksten, maar in alle gevallen prachtige muziek.


De weinig uitgevoerde Marialiederen van Johannes Brahms, de geistliche Lieder van Hugo Wolf, twee Mariamotetten van Josquin Des Prèz en het schitterende Miserere van Allegri zorgen voor de geestelijke verdieping.

De geestverruimende muziek komt van diverse 16e en 17e eeuwse componisten en de 20e eeuwer Henk Badings. Met Finnigans Wake heeft hij de koormuziek verrijkt met een buitengewoon geestig koorwerk.

In het programma is ook Spaanse muziek uit de Renaissance opgenomen, de “vilancicos”, religieuze muziek in de volkstaal. Deze werd meestal buiten de kerk gezongen, bijvoorbeeld in processies. Muziek in deze stijl is Niño van Guerrero en Allegria van Ponce. Het idioom is volks en toegankelijk en staat in schril contrast met de muziek die binnen de kerk werd gezongen.

terug