Historisch overzicht

Historie

Sola Re Sonare is de voortzetting van “Celleton” een klein informeel vrienden en familiekoor, onder leiding van Nico Smit, verbonden aan het Haagse Conservatorium. Een a-capellakoor zonder hoogdravende opvattingen of doelen, dat een maal per veertien dagen bijeenkwam en jaarlijks een concertje gaf voor familie en bekenden.

Nadat in 1993 aan de periode van lekker, vrijblijvend zingen bij het vertrek van de dirigent een einde kwam wilde een deel van het koor verder, een ander deel haakte af. Insiders waren er van op de hoogte dat Joop van Goozen, dirigent van het kerkkoor van de R.K. Bavo te Heemstede wel graag een a-capellakoor wilde leiden en aldus geschiedde. De St. BAVO werd ons tehuis en onze concertzaal. In 2023 hebben we in dezelfde kerk het 30-jarig jubileumconcert gegeven.

Klik een jaartal aan en bekijk hier onze concerthistorie!