Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 

 

Nieuwsbrief voor vrienden van Sola Re Sonare – nr. 3, november 2023

Korte terugblik
Op 17 september klonk er in de Bavo van Heemstede ons prachtige jubileumconcert. Hadden we vorig jaar november nog duidelijk hinder van opstartproblemen na corona, tijdens dit concert was daar niets meer van te horen. Haarzuiver en vol enthousiasme stond het koor te zingen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd concert en trots zijn op wat we in korte tijd bereikt hebben met elkaar.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen heeft het koor zijn eerste uitstapje achter de rug. Op zaterdag 22 april gingen de leden in een aantal auto’s oostwaarts, naar Vierakker. Sinds een aantal jaren woont Joop van Goozen daar pal naast een prachtige kerk. Deze kerk doet enkel nog dienst als concertlocatie. We mochten er een dagdeel repeteren met als tegenprestatie het geven van een concert. Op zondag 3 maart volgend jaar gaan we daar ons jubileumconcert nogmaals ten gehore brengen. Verder hebben we een prachtige wandeling gemaakt onder leiding van Joop. Behalve over muziek, weet hij veel te vertellen over de natuur in zijn omgeving. Marieke had een overheerlijke lunch klaargemaakt en aan het einde van de dag was er nog een etentje van gerechten die de koorleden hadden meegenomen. Al met al een zeer geslaagde dag.

Op 9 september heeft het koor gezongen bij het raadhuis van Heemstede in het kader van de ‘Dag voor de nieuwe inwoners’. Vorig jaar was dat een dag waarop het koor veel nieuwe leden heeft kunnen werven. Dit jaar viel dat een beetje tegen. Het weer was prachtig, de sfeer prima maar de aandacht voor de muziek was er niet echt. In overleg met Joop hebben we besloten dit niet meer te doen. Wél flyeren, niet meer zingen.

Agenda
Op zondag 17 december om 15:00 uur zingen we in het kader van de ‘theeconcerten’ een kerstconcert in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Het belooft weer prachtig te worden dus komt allen luisteren! Als try-out gaan we het kerstconcert op zondag 10 december zingen voor de bewoners verzorgingstehuis Kennemerduin.
U ziet, we timmeren aardig aan de weg.

Zoals hierboven al genoemd, gaan we 3 maart weer naar Vierakker om ons jubileumconcert nogmaals te zingen. Zelfs het programma voor 2024 is al bijna rond. Het wordt een concert in Allerzielensfeer, begin november. Precieze datum en locatie leest u in de volgende nieuwsbrief.

Koor
In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat het koor gegroeid was naar 17 leden. Inmiddels zijn we met 18 man/vrouw sterk. De roep om nieuwe leden blijft nog even staan, want zoals al vaker gezegd in vorige nieuwsbrieven, willen we graag weer groeien naar minstens 22 zangers.

Zin om mee te zingen?
We hebben op dit moment plaats voor enkele hoge sopranen, maar vooral nog steeds veel tenoren en bassen. Wilt u zelf mee komen zingen, of weet u mensen die bij ons koor op hun plaats zouden zijn? We kunnen uw hulp hierbij echt heel goed gebruiken! Via onze website www.solaresonare.nl en contact met Agnes Martens, of door een mail aan onze secretaris Peter Arnoldy via secretaris@solaresonare.nl. kan iedereen die kan zingen, kan noten lezen en zelfstandig de muziek kan instuderen thuis, zich aanmelden.

Wilt u ons steunen?
Het koor is blij met zijn vrienden. Sommigen van hen steunen ons met een bedrag van €25 per jaar. Daarvoor krijgen zij voor elk concert een vrijkaartje.
Wilt u zich bij hen aansluiten? We kunnen het geld ontzettend goed gebruiken om voor u en andere koorliefhebbers mooie concerten te blijven geven.
Hartelijke bedankt!

Vriendelijke groeten en alvast een gelukkig kerstfeest en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Vocaal ensemble Sola Re Sonare