Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 

 

Nieuwsbrief voor vrienden van Sola Re Sonare – nr. 1, april 2023

Korte terugblik
Vorig jaar hebben we afgesloten met een zeer bijzonder eerste concert ná corona.
Op 13 november 2022 klonk er een heuse wereldpremière in de Bavokerk van Heemstede.
Samen met een groot gitaarorkest onder leiding van Peter Constant hebben we het stuk ‘’Tales of Wind and Sail’ van Richard Charlton over het voetlicht gebracht. Dat was een heel groot succes waar we terecht trots op mogen zijn. De uitvoering is terug te vinden op YouTube. Wanneer u klikt op onderstaand link (https://www.youtube.com/watch?v=y-8NcdijGxI), komt u meteen bij onze uitvoering. U kunt de link ook kopiëren en vervolgens plakken in de adresbalk van YouTube.

Agenda
Inmiddels is het voorjaar al goed op streek en zo ook wij met ons nieuwe programma.
Het koor bestaat dit jaar 30 jaar en dat mag na alle coronaperikelen wel bijna in de krant! In ieder geval in deze nieuwsbrief.

Om het jubileum te vieren hebben we een programma gekozen dat verwijst naar de beginperiode van het koor. Het koor zong in zijn begintijd namelijk meest oude muziek. Daarnaast moest het voor nu uiteraard een feestelijk programma worden. Dit heeft geresulteerd in een programma met hoofdzakelijk Engelse en Italiaanse madrigalen uit de 16e eeuw. Heel blij zijn we ook met de medewerking van een koperkwintet, bestaande uit leden van harmonie St. Michael uit Heemstede. Zij zullen het concert openen met muziek van Händel, spelen tussendoor nog een intermezzo en samen spelen we een “dubbelkorig” stuk van Ludwig Daser, een Duitse componist die leefde in de 16e eeuw. Dit alles kunt u komen beluisteren op zondag 17 september om 15.00 in de Bavokerk aan de Herenweg.

Daarnaast organiseren we nog tal van andere activiteiten.
Op donderdag 13 april hebben we een zeer geslaagd koffieconcert gegeven voor de ouderen uit Heemstede die gebruik maken van de dagbesteding op Plein 1. Zowel het publiek als het koor heeft van dit optreden genoten. Het koor zong boven in de ontmoetingsruimte, maar ook beneden in de bibliotheek werd er meegeluisterd.
Op zaterdag 22 april gaat het koor op stap naar Vierakker, waar onze dirigent Joop van Goozen woont. Daar gaan we een hele dag zingen in de kerk ter plaatse, lekker samen lunchen en een wandeling maken in de mooie omgeving.
Op zaterdag 9 september zingen we bij het Raadhuis te Heemstede in het kader van de ‘Dag voor de nieuwe inwoners’. Tijd volgt nog.
Op zondag 17 december zingen we in het kader van de ‘theeconcerten’ een kerstconcert in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein.

Koor
In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat het koor gegroeid was naar 15 leden. Tijdens het concert op 19 november zaten er vier nieuwe leden te luisteren en te popelen om mee te komen doen. Zij hebben zich inmiddels bij ons aangesloten en ook later dit jaar is er weer een nieuwe zanger bij gekomen. Jammer genoeg hebben ons ook weer drie leden verlaten, waardoor het ledenaantal nu op 17 staat.

Zin om mee te zingen?
Zoals al vaker gezegd in vorige nieuwbrieven, willen we graag weer groeien naar minstens 22 zangers. We hebben op dit moment plaats voor enkele hoge sopranen, maar vooral veel tenoren en bassen. Wilt u zelf mee komen zingen, of weet u mensen die bij ons koor op hun plaats zouden zijn? We kunnen uw hulp hierbij echt heel goed gebruiken! Via onze website www.solaresonare.nl of door een mail aan onze secretaris Peter Arnoldy via secretaris@solaresonare.nl. kan iedereen die kan zingen, noten kan lezen en zelfstandig de muziek kan instuderen thuis, zich aanmelden.

Wilt u ons steunen als Vriend?
Voor veel koren zijn het momenteel financieel zware tijden. Ook voor Sola Re Sonare!
Het koor is blij met zijn vrienden. Sommigen van hen steunen ons met een bedrag. In ruil voor een bijdrage van minimaal €25 per jaar krijgen zij voor elk concert een vrijkaartje.
Wilt u zich bij hen aansluiten? We kunnen het geld ontzettend goed gebruiken om voor u en andere koorliefhebbers mooie concerten te blijven geven. U kunt zich aanmelden als Vriend voor het hele jaar 2023 door het overmaken van een bedrag van minimaal €25 op bankrekeningnummer NL02 INGB 0007 7469 86 t.n.v. Sola Re Sonare en vermelding van “Vriend 2023”. Hartelijk bedankt!

Vriendelijke groeten en alvast een heel mooie zomer!
Vocaal ensemble Sola Re Sonare