Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 

 

Nieuwsbrief voor vrienden van Sola Re Sonare – nr. 2, augustus 2023

Nieuwe inwonersdag
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zingt het koor op 9 september in het Raadhuis van Heemstede tijdens de ‘Nieuwe Inwonersdag’. Op deze dag krijgen alle burgers die in het afgelopen jaar in Heemstede zijn komen wonen informatie over Heemstede, met een toespraak van de burgemeester. Deze dag wordt opgeluisterd met muziek van de Teisterband en van Sola Re Sonare. Inmiddels is bekend dat er op twee momenten gespeeld en gezongen zal worden: van 09.30 – 10.00 en van 10.20 – 12.00. Het mag duidelijk zijn dat dit een besloten concert is, enkel bedoeld voor de nieuwe inwoners. We hopen dat er onder onze nieuwe dorpsgenoten veel zangtalent zit dat zin heeft om zich bij Sola Re aan te sluiten.

Jubileumconcert op zondag 17 september 15.00 in de Bavokerk aan de Herenweg
Wat kunt u verwachten van het concert? Veel is al verteld in de nieuwsbrief van april.
Het wordt een programma vol muziek uit de 16e en 17e eeuw. Madrigalen uit Italië en Engeland met een klein uitstapje naar Duitsland: Monteverdi, Tallis, Weelkes, Arcadelt, Lassus, Schutz.
Tussendoor zal ‘Michaels Koper’ intermezzo’s spelen uit dezelfde periode. Jammer genoeg komt het gezamenlijke stuk van Ludwig Daser te vervallen. Het bleek niet haalbaar om samen te repeteren.

Kerstconcert op zondag 17 december 15.00 uur in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
Tot ons genoegen kunnen we u dit jaar nog een tweede concert aanbieden. Ook dat stond al in de nieuwsbrief van april, maar we brengen het graag nog een keer onder de aandacht. We brengen dit concert in het kader van de theeconcerten in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Het belooft een prachtige middag te worden. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Verslag koordag in Vierakker.
In april hebben we een hele zaterdag gezongen en gewandeld in Vierakker. Dat was voor het koor een heel mooie activiteit. Via Joop konden we terecht in de prachtige St. Willibrorduskerk van Vierakker. Marieke had een heerlijke lunch verzorgd en de dag werd afgesloten met een diner dat door diverse leden van het koor was klaargemaakt. Tussen repetitie en diner hebben we gewandeld door de schitterende omgeving. Joop kon ons daar veel over vertellen. De meeste leden zijn nu ruim een jaar lid van Sola en kenden elkaar nog niet zo goed. Het koor mag dan 30 jaar bestaan, het is natuurlijk na corona totaal vernieuwd. We hebben hard gewerkt aan de muziek en elkaar beter leren kennen. Iedereen heeft ervan genoten. Volgend jaar maart gaan we terug om in diezelfde kerk ons jubileumconcert te herhalen.

Op de film!
Inmiddels is er van het koor een leuk filmpje gemaakt door leerlingen van College Hageveld. Het filmpje is binnenkort te bewonderen op youtube en bereikbaar via een link op onze website.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Zoals gezegd, bestaat het koor voor het merendeel uit kersverse leden. Heerlijk dat we intussen weer met 18 zangers zijn, waaronder drie tenoren en vier bassen. U zult begrijpen: we zijn er nog niet, we hebben nog steeds alle steun nodig om verder te groeien naar de beoogde 22 leden. Draagt u ons een warm hart toe? Help ons dan a.u.b. door mee te zoeken naar goede zangers. Heren zijn het meest nodig, maar ook (hoge!) sopranen zijn van harte welkom. Via onze website www.solaresonare.nl of door een e-mail aan onze secretaris Peter Arnoldy via secretaris@solaresonare.nl. kan iedereen die kan zingen, noten kan lezen en zelfstandig de muziek kan instuderen thuis, zich aanmelden.

Wilt u ons steunen?
Ook financieel heeft het koor het niet gemakkelijk. Doordat het aantal leden nog niet op niveau is, teren we in op onze reserves. U kunt ons ook financieel steunen. Elke bijdrage is welkom. Voor €25 per jaar (over te maken op ons bankrekeningnummer NL02 INGB 0007 7469 86 t.n.v. Sola Re Sonare) ontvangt u voor dat jaar één vrijkaartje voor een concert naar keuze. Wilt u ons helpen? We kunnen het geld ontzettend goed gebruiken om voor u en andere koorliefhebbers mooie concerten te blijven geven. Hartelijk bedankt!

Vriendelijke groeten, een heel mooie zomer en tot 17 september!
Vocaal ensemble Sola Re Sonare