Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 

 

Nieuwsbrief voor vrienden van Sola Re Sonare – nr. 2, oktober 2022

Beste vrienden,
Op het scheiden van de markt komt eindelijk de tweede nieuwsbrief van 2022 voor vrienden van Sola Re Sonare. Het zal waarschijnlijk ook de laatste van dit jaar zijn. Volgend jaar hopen we jullie weer vier keer te kunnen voorzien van alle nieuwtjes rondom het koor. Intussen is er veel gebeurd dat vermeldenswaardig is.

Koor
Het koor heeft het afgelopen jaar hard aan zichzelf gewerkt. Het ledenaantal moest groeien, en ook wilden we graag, al is het met een kleine bezetting, weer van ons laten horen middels een concert.
Intussen is het koor bijna totaal vernieuwd. Van de 22 leden van vóór corona zijn er nog zes over. In een jaar tijd zijn daar negen nieuwe leden bijgekomen. Dat ging met vallen en opstaan: nieuwe leden kwamen kijken maar wilden of konden niet blijven. Gelukkig staat de teller nu op 15 vaste zangers en daar komen na het concert wellicht nog zes nieuwe mensen bij. Dat doet ons uiteraard enorm goed. Neemt niet weg, dat we nog steeds graag willen doorgroeien tot minstens de 22 leden van vóór corona.

Cultureel platform
Zoals in de vorige nieuwbrief al werd vermeld kwam de gemeente Heemstede met het idee om een platform op te richten waarop culturele partners elkaar konden vinden om met elkaar te kunnen samenwerken. Het heeft ons inmiddels al contacten opgeleverd. Zo weet de gemeente Heemstede nu ruimschoots van ons bestaan. Dat was vroeger wel anders. Ook hebben we contact gelegd met ‘Verteltheater Lilaluna’. Met als gevolg dat Marieke Reehoorn van dit verteltheater, tijdens ons komende concert een verhaal komt vertellen. Al onze activiteiten kunnen jullie vinden op www.beleefheemstede.nl en op onze eigen website www.solaresonare.nl

Concert
Met onze intussen 15 leden geven we op 13 november aanstaande een concert in onze eigen Bavokerk aan de Herenweg. De naam van het concert is veranderd van ‘Rondje Oostzee’ in ‘Van Noorderlicht naar Zuiderkruis’. Die naam past beter bij de inhoud van ons programma. Het concert begint om 14.30. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Wie we ook uitgenodigd hebben, zijn alle vluchtelingen en statushouders die in Heemstede wonen. Directe aanleiding daartoe was de oorlog in Oekraïne, maar we vinden de vluchtelingen uit andere landen even belangrijk. Via de gemeente en Vluchtelingenwerk proberen we zoveel mogelijk mensen een vrijkaartje te geven.

Workshop Stefan Berghammer
Op 12 maart van dit jaar heeft Stefan Berghammer een workshop gegeven voor iedereen die daaraan mee wilde doen. Wegens groot succes hebben we nu een vervolgworkshop georganiseerd en wel op zaterdag 26 november van 10.00 – 13.00 in de Voorwegschool. We krijgen hiervoor van de gemeente wederom €500! Jullie kunnen je opgeven via de website.

Zin om mee te zingen?
Zoals al eerder gezegd, willen we graag weer groeien naar minstens 22 zangers. We hebben op dit moment plaats voor enkele hoge sopranen, maar vooral veel tenoren en bassen. Wil je zelf mee komen zingen, of weet je mensen die bij ons koor op hun plaats zouden zijn? We kunnen je hulp hierbij echt heel goed gebruiken! Via onze website www.solaresonare.nl of door een mail aan ons secretariaat secretaris@solaresonare.nl. kan iedereen die kan zingen, kan noten lezen en zelfstandig de muziek kan instuderen thuis, zich aanmelden.

Vroege kerstgroet
Rest ons jullie allen alvast heel fijne feestdagen te wensen en een gezond en muzikaal 2023.

Vocaal ensemble Sola Re Sonare